VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Disclaimer

De stichting TromboseZorg Dichtbij is eigenaar van de website www.trombosezorgdichtbij.nl en beheert deze website. De stichting TromboseZorg Dichtbij heeft de, op deze site verstrekte informatie met zorg samengesteld en ontleend aan betrouwbare bronnen. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan de stichting TromboseZorg Dichtbij  echter niet instaan. Ook kan niet worden gegarandeerd dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.Indien onverhoopt sprake is van onjuistheden of onvolledigheden op deze site is TromboseZorg Dichtbij daarvoor en voor het gebruik van die informatie niet aansprakelijk.

Gebruik van informatie geschiedt op eigen risico en is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en nadrukkelijk niet ter vervanging van persoonlijk en medisch advies. Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten www.trombosezorgdichtbij.nl toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende webpagina’s. Voor de inhoud van die sites aanvaardt de stichting TromboseZorg Dichtbij geen enkele aansprakelijkheid. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op de site www.trombosezorgdichtbij.nl vermelde informatie en mag uitsluitend door hemzelf worden gebruikt. Deze voormelde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke directe of indirecte vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de website. Overdracht, verveelvoudiging, bewerking of (verdere) verspreiding van informatie op de website, waaronder ook beeldmateriaal, is niet toegestaan. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet, worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing. De stichting TromboseZorg Dichtbij  behoudt zicht het recht voor om de inhoud van de website en/of deze disclaimer eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving (gedeeltelijk) te wijzigen of te verwijderen. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@tzd.nl of neem contact op met de arts van de stichting TromboseZorg Dichtbij of uw eigen behandelend arts/ specialist

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?