VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Privacyverklaring

Iedere cliënt van TZD heeft recht op privacy. Er bestaat een speciale wet om te bevorderen dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en om de cliënt in staat te stellen dat zelf te controleren: de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Medische gegevens behoren vertrouwelijk te worden behandeld. Dit betekent dat ze uitsluitend worden verwerkt door de arts en de medewerkers van TZD en dat de gegevens niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Voor alle medewerkers van TZD geldt de geheimhoudingsplicht.

Bij calamiteiten, zoals het optreden van bloedingen, kan het voorkomen dat TZD contact opneemt met uw huisarts en/of specialist. Dit is nodig om te achterhalen of de calamiteit verband kan houden met het gebruik van orale antistolling en om welke calamiteit het gaat. Indien u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij TZD.

Datalekken, met betrekking tot de wet AVG worden gemeld bijde functionaris gegevensbescherming.

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?