VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Tarieven

Wat kost een inr bepaling?
Dit verschilt per zorgverzekeraar. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Wat valt er onder het eigen risico? 
Behandeling door TromboseZorg Dichtbij valt onder de basisverzekering. Voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. Dit bedrag betaalt u eerst zelf. Heeft u een vrijwillig hoger eigen risico gekozen, dan betaalt u een groter deel van de rekening. Hiervoor ontvangt u een brief van uw zorgverzekering.

Wie betaalt de rekening,  mijn zorgverzekering of ik? 
De facturering verloopt via de afdeling facturatie van het CWZ of Result laboratorium.  Zij sturen de factuur naar uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering verrekent dan eventueel het eigen risico met u.

Waarom is het thuistarief hoger dan het tarief op de poli? 
De ziekenhuizen die de bloedafname uitvoeren berekenen de werkelijke kosten. Er wordt er dus niet meer met een gemiddeld tarief voor een bloedafname gerekend.

Waarom krijg ik een rekening terwijl ik niet geprikt ben? (regulier) 
Wanneer er een nieuwe doseerkaart gestuurd wordt omdat de dosering of hercontrole aangepast moet worden, krijgt u daar ook een rekening van. Het kan namelijk zijn dat u een nieuw, aangepast doseeradvies thuis gestuurd krijgt omdat de apotheek nieuwe medicatie heeft gemeld of in verband met een naderende ingreep of operatie.

De factuur is onjuist. De behandeling die op de factuur vermeld staat, heb ik niet gehad. (Zelfmanagement) 
De datum op de factuur is niet de datum van controle. Voor zelfmanagement wordt per kwartaal een factuur gestuurd, ongeacht de controledatum

Ik vind de factuur aan de hoge kant als ik kijk naar het aantal keer dat ik op controle kom. Hoe kan dit? (Zelfmanagement) 
Het tarief is een gemiddelde prijs dat gebaseerd is op een gemiddeld profiel patiënt. Voor dit bedrag wordt een controle verricht, is er begeleiding door medewerkers Zelfmanagement en artsen en worden eventuele reguliere controles bij bijv. ingrepen verricht. Verder zijn het gebruik van de strips en het apparaat inbegrepen.

Ik vind het bedrag van het eigen risico erg hoog om in één keer te betalen aan mijn zorgverzekeraar. (Zelfmanagement)
Bij de meeste zorgverzekeringen is gespreide betaling mogelijk, dit kunt u vragen bij uw zorgverzekering.

Wat zijn de maximale tarieven? 
Het maximumtarief is per onderzoek vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit is wat wij als zorgaanbieder maximaal mogen declareren bij de zorgverzekeraar, maar is nooit hoger dan het vastgestelde maximum tarief:

Wat als ik niet verzekerd ben?
Wij sturen u een factuur als u niet verzekerd bent. In dat geval kunnen wij de factuur niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Daarom ontvangt u per post een factuur, nadat het onderzoek is uitgevoerd. De factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van (de inhoud van) uw aanvullende verzekering zal uw zorgverzekeraar de factuur aan u vergoeden.

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?