VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling voor de eerste- en tweedelijnszorg (LSKA)

(Uit voorwoord LSKA document) 
Aan het gebruik van antistollingsmedicatie zijn risico’s verbonden. Deze risico’s worden versterkt door gebrek aan samenhang in de keten van zorg voor antistolling. In 2006 verscheen de studie “Hospital Admissions Related to Medication” (HARM) waaruit onder andere bleek dat antistollingsmiddelen, op dat moment vooral de vitamine K-antagonisten (VKA), behoren tot de top 5 riskante(re) geneesmiddelen. Deze top 5 van geneesmiddelen is verantwoordelijk voor 50% van de potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames veroorzaakt door verkeerd geneesmiddelengebruik (Warle- van Herwaarden, 2012). Het HARM-Wrestling rapport was de directe aanleiding voor verder onderzoek, op initiatief van de IGZ (Warle- van Herwaarden, 2012). De IGZ heeft onderzoek gedaan naar de risico’s verbonden aan het gebruik van VKA. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft IGZ aan VWS een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder het instellen van een landelijke stuurgroep keten antistollingsbehandeling en het opstellen van een landelijke standaard voor ketenzorg antistolling.
De Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) is ontwikkeld door een projectgroep, bestaande uit zorgprofessionals en velddeskundigen uit de zorgketen voor antistolling, met ondersteuning van het CBO. De meningen, expertise en praktijkervaring van de projectgroep zijn leidend geweest bij het opstellen van de LSKA. De LSKA richt zich expliciet op patiënten die VKA gebruiken. Om die reden heeft ook consultatie plaatsgevonden van patiënten die deze vorm van antistolling gebruiken. Hun ervaringen en behoeften zijn meegenomen bij het opstellen van de LSKA.
De LSKA richt zich op individuele zorgaanbieders en organisaties in de eerste en tweede lijn. Echter het inrichten van structuren en aangaan van samenwerkingsverbanden blijkt een complexe aangelegenheid voor professionals in de praktijk. Vanwege deze complexiteit van de organisatie is het noodzakelijk om meer centrale regie te voeren. Deze regie wordt in de LSKA geborgd door het casemanagement antistolling.
Lees hier het gehele document LSKA

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?