VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Medicatieoverdracht in de keten

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft ons de ruimte om te doen waar we zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen. 

De kwaliteitsstandaard 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' omschrijft de verantwoordelijkheden van artsen, apothekers, verpleegkundigen en patiënten. De benodigde basisset medicatiegegevens is uitgebreid. Andere verbeteringen zijn, dat naast voorgeschreven en verstrekte medicatie, geneesmiddelen die iemand al gebruikt worden geregistreerd. Ook nieuw is een risico-inschatting door de arts en apotheker. De kwaliteitsstandaard regelt de uitwisseling van medicatiegegevens in de hele keten: van huisartsenzorg, apotheken en ziekenhuizen tot verpleeghuiszorg, thuiszorg, trombosediensten en tandartsen.

Lees hier de relevante documenten van Zorginstituut Nederland

De medisch directeur participeert aan het NOAC/TAR platform (onderdeel van http://www.necf.nl/).
Radboud UMC is voorzitter van dit platvorm.

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?