VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Het verhaal

Stichting TromboseZorg Dichtbij is een samenvoeging van de trombosediensten van Result Laboratorium en het Canisius Wilhelmina ziekenhuis (CWZ). Deze  nieuwe organisatie is opgericht om toekomstbestendige en betaalbare trombosezorg van goede kwaliteit te kunnen blijven verlenen in een wereld waar trombosezorg flink aan het veranderen is.  Nieuwe geneesmiddelen (de zogenaamde DOAC’s) hebben hun intrede gedaan. Er is een toenemende participatie van patiënten in de antistollingsbehandeling (zelfmeten, zelfmanagement) en het beleid van zorgverzekeraars is veranderd. Result Laboratorium en het CWZ hebben de kans gezien om vanaf begin 2022 het leven van trombosezorg in een gezamenlijk centrum te organiseren:  Stichting Trombose Zorg Dichtbij. In deze nieuwe organisatie zijn patiëntenzorg en- begeleiding, kwaliteit en expertise gebundeld en gewaarborgd.  Activiteiten zoals doseren, administratie, zelfmanagement en near patient testing, zijn hierdoor in handen gekomen  van TromboseZorg Dichtbij . 
De bloedafname en -analyse ten behoeve van de antistollingsbehandeling wordt decentraal uitgevoerd door de oorspronkelijke organisaties CWZ en Result Laboratorium.

TromboseZorg Dichtbij verzorgt de antistollingsbehandeling van patiënten in de regio Nijmegen, Arnhem, Overbetuwe, Zevenaar en omstreken en in de regio Drechtsteden, Hoekse Waard, Gorinchem, Leerdam, Land van Heusden en Altena.

TZD is anno 2022 met circa 18.000 patiënten een van de grotere trombosediensten in Nederland. De organisatie biedt kwalitatieve antistollingszorg en zo dicht mogelijk bij de patiënt. TZD is een van de schakels in de keten en vindt goede afstemming en samenwerking met ketenpartners erg belangrijk.

Onze opdracht
TZD ziet duurzame trombosezorg als een maatschappelijke opdracht. TZD wil de trombosezorg waarborgen bij een daling van de vraag naar traditionele trombosezorg. TZD heeft de overtuiging dat samenwerking nu en in de toekomst cruciaal is. Samenwerking biedt schaalvoordelen op het gebied van kwaliteit, betaalbaarheid en continuïteit van zorg in het belang van trombose patiënten en betrokken ketenpartners

Interesse?
Spreekt ons verhaal u aan? Lees dan hier verder.

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?