VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Wie is wie

TromboseZorg Dichtbij is een stichting. Conform de statuten zijn een directie/bestuur en een Raad van Toezicht ingesteld.

Directie/bestuur

De directie/het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen TromboseZorg Dichtbij: realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten.
De directie/het bestuur bestaat uit :

Foto directie

 • M.A.P.(Patricia) Moriarty MB BCh BAO Medisch directeur
 • Drs. A.M. (Ans) Hendrikx  Directeur bedrijfsvoering

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de stichting. De samenstelling van de Raad van Toezicht is:

 • K.H.Huijsman (Manager Finance & control Resultlaboratorium)
 • C. de Bont (Manager bedrijfsvoering CWZ)

 Medische staf  

 • J. (Gilles) Donze , arts , BIG nummer 69044745301
 • S.G.A. (Sandra) Dejonghe , arts , BIG nummer 49063732101
 • M.A.P.(Patricia) Moriarty, arts, BIG nummer 79022871301
 • J.M. (Jenny) Verduin, arts, BIG nummer 99024500001
 • L.M. (Lucie) Bloem de Vries, arts, BIG nummer 79044289101
 • M.A.G. (Marie-Anne) de Kock , arts, BIG nummer 69042927101
 • N.Y. (Natallia) Salanenka, arts, BIG nummer 39912737501

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?