VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Wie is wie

TromboseZorg Dichtbij is een stichting. Conform de statuten is er een bestuur en een Raad van Toezicht ingesteld.

De waarnemend algemeen directeur, tevens medisch directeur, mevrouw Moriarty, draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen TromboseZorg Dichtbij: realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten.

Patricia

M.A.P.(Patricia) Moriarty MB BCh BAO; Waarnemend algemeen directeur, Medisch directeur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de stichting. De samenstelling van de Raad van Toezicht is:

 • K.H.Huijsman (Manager Finance & control Resultlaboratorium)
 • C. de Bont (Manager bedrijfsvoering CWZ)

 Medische staf  

 • J. (Gilles) Donze , arts , BIG nummer 69044745301
 • S.G.A. (Sandra) Dejonghe , arts , BIG nummer 49063732101
 • M.A.P.(Patricia) Moriarty, arts, BIG nummer 79022871301
 • J.M. (Jenny) Verduin, arts, BIG nummer 99024500001
 • L.M. (Lucie) Bloem de Vries, arts, BIG nummer 79044289101
 • M.A.G. (Marie-Anne) de Kock , arts, BIG nummer 69042927101
 • N.Y. (Natallia) Salanenka, arts, BIG nummer 39912737501
 • E.A.P (Elles) Beekhuizen, arts, BIG nummer 59059203201
 • A.H. (Edward) Bletterman, arts, BIG nummer 69062794801

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?