VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap 
Vrouwen lopen tijdens de zwangerschap en kraamtijd een groter risico op het krijgen van trombose. Dat komt door een veranderende samenstelling van het bloed door de toename van vrouwelijke hormonen. Bij vrouwen met een erfelijke aanleg of een eerder doorgemaakte trombose is dit risico extra groot. 

Extra risicofactoren trombose bij zwangerschap
Erfelijke aanleg
Eerder doorgemaakte trombose
Langdurige bedrust tijdens de zwangerschap en kraamtijd
Roken
Overgewicht: BMI > 30 kg/m2
Meerlingzwangerschap
Keizersnede

Keizersnede
Het risico op een trombose is groter bij een keizersnede. Hoewel dit risico laag is, is het groter voor vrouwen met één of meer van de bovenstaande risicofactoren. Daarnaast is het risico bij een ongeplande keizersnede groter dan bij een geplande keizersnede.

Antistollingsmiddelen uit voorzorg
Vrouwen die buiten de zwangerschap geen antistolling gebruiken, kunnen uit voorzorg tijdens de zwangerschap alsnog antistollingsmiddelen voorgeschreven krijgen als er risicofactoren bekend zijn. Meestal wordt dan gekozen voor heparines. 

Trombose en zwangerschap
Vrouwen die buiten de zwangerschap antistollingsmiddelen gebruiken, zullen dit ook tijdens de  zwangerschap moeten voortzetten. Het risico op trombose blijft namelijk hoog. Meestal gaat dit om een behandeling met laagmoleculaire gewichtsheparines, LMWH's. In de volksmond wordt dit ook wel "spuitjes in de buik" genoemd. Dit antistolling gaat niet door de placenta, maar heeft wel de eigenschappen van een antistollingsmiddel. Het risico op bloedingen bij heparines is even hoog bij zwangere als bij niet-zwangere vrouwen. Heparine wordt onderhuids ingespoten. Dit kan helaas leiden tot jeuk en bultjes.
Vitamine K-remmers en Directe Orale Anticoagulantia (DOAC’s) worden niet snel voorgeschreven aan zwangere vrouwen. Deze orale antistollingsmiddelen (tabletten) passeren de placenta en verhogen daarmee het risico op complicaties bij het ongeboren kind. Vrouwen die buiten de zwangerschap deze orale antistollingsmiddelen slikken, moeten daarom soms stoppen met deze medicatie zodra zij zwanger zijn en starten met een ander antistollingsmiddel. Het is dus belangrijk om een eventuele zwangerschap vroeg te herkennen en tijdig de huisarts of specialist te raadplegen.

Antistollingsmiddelen en borstvoeding
Heparines en vitamine K-remmers worden niet uitgescheiden in moedermelk en zijn veilig te gebruiken bij borstvoeding. De veiligheid van DOAC’s bij borstvoeding kan nog niet gegarandeerd worden, omdat de risico’s voor de baby onvoldoende onderzocht zijn.

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

Nieuws

Bericht voor zelfmanagement patiënten

Dit is de nieuwsbrief voor de zelfmanagement patiënten met daarin informatie over de antistollingsbehandeling of aandachtspunten

Lees het volledige bericht

Resultaat klanttevredenheidsonderzoek 2024

Hier vindt u de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2024.

Lees het volledige bericht

Verhuizing ZMT controlelocatie

Per 1-2-2024 worden de zelfmanagement controles voortaan uitgevoerd in ziekenhuis Rijnstate Arnhem Zuid / poli Zuid op de afdeling bloedafname in plaats van de Huisartsenspoedpost in de Mr. D.U. Stikkerstraat 122 Arnhem

Lees het volledige bericht

ZOEK JE MEER INFORMATIE?