VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

NPT

Near Patient Testing (NPT) is letterlijk: dichtbij de patiënt testen. Door het gebruik van zelfmeetapparatuur en met behulp van internet wordt deze vorm van samenwerking tussen de TromboseZorg Dichtbij en zorginstellingen mogelijk gemaakt. Medewerkers van de zorginstelling meten de INR-waarde van een patiënt door middel van de vingerprik, terwijl de TromboseZorg Dichtbij doseert. De communicatie tussen de zorginstelling en de trombosedienst vindt plaats via het webportaal. Zo ontstaat een ideale samenwerking in de keten.

De voordelen van de werkwijze zijn:

  • De zorginstelling bepaalt zelf het tijdstip waarop de patiënten worden geprikt.
  • Een afwijkende uitslag wordt meteen gesignaleerd en de evt. vervolg actie is sneller in gang gezet door de korte communicatielijn.
  • De doseerbrief kan dezelfde dag geprint worden vanuit het webportaal. Wachten op de post of een fax behoort tot het verleden.
  • De getrainde medewerkers van de zorginstelling vergroten hun kennis over de trombosebehandeling.
  • Door de gezamenlijke behandeling verbeteren de contacten tussen de zorginstelling en de trombosedienst, dat de behandeling ten goede komt.
  • Resultaten van een wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat de behandelresultaten van Near Patient Testing overeenkomen met die van de reguliere werkwijze.

Intake zorginstelling

De medisch leider van TromboseZorg Dichtbij maakt met een geïnteresseerde zorginstelling een afspraak. Indien beide partijen tot overeenstemming komen wordt met de zorginstelling een contract opgesteld.

De medisch leider maakt een vervolgafspraak met de verantwoordelijke van de zorginstelling voor een proces analyse. Tevens wordt gekeken of binnen de zorginstelling voldoende gekwalificeerde medewerkers inzetbaar zijn om NPT toe te passen.

Opleiden medewerkers zorginstelling

Wat wordt er van de zorginstelling verwacht:

  • Een aantal medewerkers (per zorginstelling wordt gekeken wat de capaciteit is) wordt getraind door een medewerker van TromboseZorg Dichtbij.
  • De training bestaat uit 3 onderwerpen; uitleg over de antistollingsbehandeling, het prikken met de professionele POCT meter en het gebruik van het webportaal.
  • Het inpassen in de (dagelijkse) routine van het prikken, het invoeren in het dossier van de INR-waarde en de mededelingen, en het uitprinten van de doseerbrieven.

Start van NPT in de zorginstelling

Er wordt een datum afgesproken waarop de zorginstelling overgaat op het NPT. Op deze dag van gaat een ervaren medewerker van TromboseZorg Dichtbij naar de zorginstelling ter ondersteuning van de medewerkers van de zorginstelling.

Controle van de apparatuur

De zorginstelling ontvangt een POCT meter in bruikleen.

Voorafgaand aan de uitgifte wordt deze POCT meter door TromboseZorg Dichtbij gecontroleerd en gevalideerd. De criteria zijn vastgelegd in protocollen. Alle kwaliteits controles van de POCT meter zullen worden uitgevoerd door een medewerker van TromboseZorg Dichtbij.

Financiële afhandeling

Er is een speciaal tarief voor NPT door de Nederlandse Zorgautoriteit afgegeven. Dit tarief wordt door het CWZ of Result Laboratorium bij de zorgverzekering van de patiënt gedeclareerd. De zorginstelling ontvangt voor het verrichten van de metingen een deel van dit tarief.

Evaluatie

Jaarlijks wordt tussen de trombosedienst en de zorginstelling een afspraak gemaakt om de samenwerking te evalueren.

 

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?