VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Algemene informatie

Wie komt in aanmerking?
Patiënten die ouder zijn dan 16 jaar, langdurig antistolling gebruiken en lichamelijk en geestelijk in staat zijn om zelfmanagement te verrichten. Mocht een patient niet in staat zijn zelf de meting uit te voeren en/of de gemeten INR waarde in te voeren, dan is bij TromboseZorgDichtbij de mogelijkheid dat een mantelzorger getraind wordt. 
Voor kinderen onder de 16 jaar bestaat de mogelijkheid dat zij samen met hun ouders/verzorgers de training volgen.

Tarieven zelfmanagement
De tarieven van het zelfmanagement worden door alle Nederlandse zorgverzekeraars vergoed. De rekeningen komen ten laste van uw (vrijwillige) eigen risico, evenals de kosten voor medicijnen en dergelijke. Mogelijk kunt u uw eigen risico in termijnen betalen bij uw zorgverzekeraar, dit kunt u bij uw zorgverzekeraar navragen.

De declaratie geschiedt vanuit het CWZ of Result Laboratoium per kwartaal. Het tarief is opgebouwd uit vergoeding voor begeleiding door TromboseZorg Dichtbij en de benodigde materialen. De exacte bedragen worden jaarlijks door de zorgverzekeraars vastgesteld. U kunt de tarieven opvragen bij uw zorgverzekeraar. De allereerste factuur voor het zelfmeten heeft een hoger bedrag omdat hier de trainingskosten in zijn opgenomen.

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?