VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Afmeldformulier voor behandelaar

Afmeldformulier voor zorgverleners

Om te voorkomen dat onze medewerkers voor niets aan de deur staan en om ons patiëntenbestand zo actueel mogelijk te houden, stellen wij het op prijs indien u de patiënt afmeldt indien de antistollingsbehandeling (tijdelijk) stopt. Een afmelding dient altijd schriftelijk bevestigd te worden. Onderstaand formulier dient daardoor volledig ingevuld te worden. Wanneer u daarna op verzenden klikt wordt het formulier automatisch verstuurd naar info@tzd.nl Wij zullen de informatie verwerken in het dossier van de patiënt.

  • Ziekenhuisopname vanaf .... Bovenstaande patiënt wordt hierbij tijdelijk afgemeld. Bij ontslag uit het ziekenhuis zal deze patiënt weer her aangemeld - dan wel definitief afgemeld moeten worden.

  • Stoppen van de VKA vanaf .... Bovenstaande patiënt wordt definitief afgemeld

  • Wij vragen uw BIG registratienummer ter verificatie van de opdracht

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?