VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Streefgebied

Het streefgebied is het gebied waartussen de INR zich optimaal moet bevinden. Het streefgebied van de INR verschilt per indicatie en kan ook afwijken van de bij het ziektebeeld behorende streefgebied door individuele factoren.

Therapeutische range

De therapeutische range heeft een groter bereik dan het streefgebied: de ondergrens is lager. De orale antistolling is dan al wel actief, maar we streven naar een INR in het streefgebied.
We onderscheiden:

Niveau Therapeutische range Streefwaarde
Zeer laag niveau INR 2.0-2.5 2,3
Laag niveau (groep 1) INR 2.0-3.0 2,7
Normaal niveau (groep 2)     INR 2.5-3.5 3,2
Hoog niveau INR 3.0-4.0 3,7

In de internationale literatuur wordt ook gewerkt met een streefwaarde 2.0 - 3.0 INR. Daarnaast verwijzen wij u naar het state of the art document: "De kunst van het doseren", dat u aantreft op de website van het FNT: 

FNT De Kunst Van Het Doseren

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?