VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Ingrepenformulier voor huisartsen en specialisten

Ingrepenformulier voor huisartsen en specialisten

Stuur dit formulier minimaal 1 week vóór de ingreep naar TromboseZorg Dichtbij. E: info@tzd.nl

  • TromboseZorg Dichtbij spreekt een dosering af met de patiënt om gewenste INR te bereiken.

  • TromboseZorg Dichtbij bepaalt de dag van starten en bewaakt het moment van stoppen en geeft dit door aan de patiënt.

  • De behandelaar is verantwoordelijk voor het recept, het instrueren en regelen van de toediening van de LMWH.

  • Acenocoumarol / Fenprocoumon na de ingreep: voorstel via doseerbrief trombosedienst. Het is de verantwoordelijkheid van de behandelaar om het moment van herstart met VKA te bepalen. TromboseZorg Dichtbij heeft hierin een adviserende rol.

  • Naam aanvrager, specialisme en telefoon/seinnummer invullen

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?