VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Ingrepenformulier voor mondheelkunde

Ingrepenformulier voor tandartsen en mondhygiënisten

Stuur dit formulier minimaal 1 week vóór de ingreep naar de TromboseZorg Dichtbij. E: info@tzd.nl Zie ook: KIMO richtlijn antitrombotica

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?