VEILIGE TROMBOSEZORG

BIJ U IN DE BUURT

INZAGE
IN UW DOSSIER
GEBRUIK
ONZE
APP

Aanbod

Reguliere zorg
TromboseZorg Dichtbij verzorgt de antistollingsbehandeling van patiënten in de regio Drechtsteden, Hoekse Waard, Gorinchem, Leerdam, Land van Heusden en Altena, Arnhem, Nijmegen en Zevenaar. Daarnaast adviseert zij 1e en 2e lijns zorgverleners. 
De bloedafname wordt voornamelijk uitgevoerd door medewerkers van het Cansius Wilhelmina Ziekenhuis, ziekenhuis Rijnstate en Result Laboratorium.
De analyse van de afgenomen bloedmonsters wordt uitgevoerd door het KCL van het CWZ en het KCHL van Result Laboratorium. TromboseZorg Dichtbij accepteert ook INR uitslagen van andere laboratoria, mits deze ISO 15189 geaccrediteerd zijn. 

Zelfmanagement (zelfmeten)
Onder zelfmanagement verstaat TromboseZorg Dichtbij dat de patient thuis zijn INR waarde meet door gebruik te maken van de Coaguchek.  De gemeten waarde, aangevuld met trombosedienst specifieke informatie wordt via het webportaal naar ons gestuurd. TromboseZorg Dichtbij biedt alleen het zelfmeten aan. Om toegang te krijgen tot het zelfmanagement dient u in het bezit te zijn van een computer, laptop of tablet. Ook dient u over enige computervaardigheid te beschikken.
Groot voordeel van het zelfmanagement is dat u meer vrijheid krijgt. U hoeft namelijk niet meer met een bepaald frequentie naar een prikpost of wachten totdat de medewerker bloedafname komt. Aanmelden kan via het aanmeldformulier zelfmanagement.
Wilt u meer weten? Klik door naar: Algemene informatie en/of Wat is zelfmanagement

Near Patiënt Testing 
Aan woon-zorginstellingen bieden wij de mogelijkheid voor het uitvoeren van Near Patiënt Testing (NPT) Hierbij voeren verpleegkundigen van de eigen instelling de INR meting uit bij de bewoners. Heel vertrouwd. Op dit ogenblik voeren 4 zorgcooperaties binnen TromboseZorg Dichtbij het NPT uit. Het betreft hierbij 8 locaties. Voor meer informatie: NPT

ZELFMANAGEMENT

IETS VOOR U?

ZOEK JE MEER INFORMATIE?